In ironia,

xx5xx.Mini post

In absurd, handmade

xx004xx.

In Ja,

xx003xx. w liczbach [edit po x latach]