In krótka, Stardoll

xx23xx.

In Wywody,

xx22xx. Tak sobie

In Grafika,

xx21xx.