In Ja, Matematyka

xx25xx. Paid by tears

In Ja, rozczarowanie

xx24xx. Pewne rzeczy nigdy nie powinny się wydarzyć.