xx1528xx. z regulaminu

22:03

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z matury z żadnego z przedmiotów. Jest na liście olimpiad ogólnokształcących zamawianych przez MEN i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak samodzielna decyzja sanetów tych uczelni, np. na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści OLM otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.
Uprawnienia laureatów i finalistów OLM przy przyjęciu na studia należy sprawdzić na każdej uczelni osobno.

You Might Also Like

0 komentarze