xx1621xx.

23:51

"From childhood's hour I have not been
As others were; I have not seen
As others saw; I could not bring
My passions from a common spring.
From the same source I have not taken
My sorrow; I could not awaken
My heart to joy at the same tone;
And all I loved, I loved alone. [...]"

~ E.A.P "Alone"

Bo żyłam w gwiazdach, otaczałam się myślami większymi od wszechświata, 

spadałam na kształt meteorów i trwałam naśladując niby-wieczność kosmosu.

 

Dobrze było przypomnieć sobie po co i dlaczego.

I na nowo odkryć radość w tym, co mi znane.

 

You Might Also Like

0 komentarze